Ekonomi
Giriş Tarihi : 31-05-2021 20:42   Güncelleme : 31-05-2021 20:42

Av Yasağı Başlıyor

22

Av Yasağı Başlıyor
22.08.2020 tarih ve 31221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 11. maddesinin 7.bendindeki çizelge 6’da ve İlgi b) Tebliğin “Zaman Yasakları” başlığı altındaki 36. maddesinin c) bendinde de belirtildiği üzere İlimiz sınırları dahilindeki tüm iç sularda 01 Nisan-01 Temmuz tarihleri arasında akarsularda yapılabilecek Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus), Doğal Alabalık ve Gökkuşağı Alabalığı(O. Mykiss) hariç olmak üzere; Sazan, Kadife, Şiraz, Yayın, Tatlısu Kefali ve Diğer Türlerin su ürünleri avcılığı yasaktır. Seyit YILDIZ Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü